TÜÜP / Avalik hoone, renoveerimine

TELLIJA / Era

ASUKOHT / Lastekodu tn, Eesti

SUURUS / 2200 m2

STAATUS / Projekt 2010-2012, Ehitatud 2012

VIDEO, MEEDIA / Time-lapse, Avamine, OP! (alates 9:15)

(more…)

TALLINNA UUS BUSSIJAAM

RENEWAL OF TALLINN BUS TERMINAL

TYPE / Public building, renovation

CLIENT / Private

LOCATION / Lastekodu street, Tallinn, Estonia

SIZE / 2200 m2

STATUS / Project 2010-2012, Built 2012

VIDEO, MEDIA / Time-lapse, Opening party, OP!