TÜÜP / Avalik hoone, haridusasutus

TELLIJA / Tartu Linnavalitsus

ASUKOHT / Lille tn, Tartu, Eesti

SUURUS / Hoone 1600 m2 + pargiala 10 000 m2

STAATUS / Konkurss 2010, Projekt 2012, Ehitatud 2013 (more…)

TARTU LOODUSMAJA

TARTU ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTRE

TYPE / Public Building

CLIENT / City Covernment of Tartu

LOCATION / Lille street, Tartu, Estonia

SIZE / Building 1600 m2 + Open areas 10 000 m2

STATUS / Competition 2010, Project 2012, Built 2013