TÜÜP / Avalik hoone, lasteaed
TELLIJA / Kuressaare Linnavalitsus
ASUKOHT / Pargi tn, Kuressaare, Saaremaa, Eesti
SUURUS / 2200 m2
STAATUS / Konkurss 2016, Projekt 2017, Ehitatud 2019 (more…)

KURESSAARE PARGI LASTEAED

KINDERGARTEN IN KURESSAARE

TYPE / Public Building, Kindergarten
CLIENT / City Covernment of Kuressaare
LOCATION / Pargi street, Kuressaare, Saaremaa, Estonia
SIZE / 2200 m2
STATUS / Competition 2016, Project 2017, Built 2019